€ = 77.4421р.$ = 66.8411р.

Анкета для родителей - Информация о Вашем ребенке

 Информация, касаеща Вашето дете/ Information Concerning Your Child

Информация о Вашем ребенке 

 

Уважаеми родители, / Dear parents, / Уважаемые родители,

За нас е от огромно значение да бъдете спокойни за здравето и комфорта на Вашето дете, когато сте решили да ни гласувате доверие и го поверите на грижите на наш служител по време на полет. Ето защо Ви молим, внимателно да се запознаете със съдържанието на този формуляр и да попълните необходимата информация. / Your ease for your childs health and comfort when you decide to confide to our staff for taking care of him/her during a flight is of great importance to us / Для нас очень важно, чтобы Вы не беспокоились о здоровье и комфорте Вашего ребенка, когда решили довериться нам и поручили его нашему сотруднику во время полета.

1. Моля отговорете на въпросите от А до F и предайте на ескортиращата стюардеса този формуляр заедно с всички останали необходими документи по пътуването на Вашето дете при явяването Ви на Терминала за заминаване на летището преди полета: / Please answer the questions from A to E and hand this form to the escorting stewardess along with all other applicable documents for your childs travel before registration for the flight at the airport departure terminal, / Пожалуйста, ответьте на вопросы от A до F, и передайте сопровождающей стюардессе заполненный формуляр вместе с остальными документами для поездки Вашего ребенка по прибытию в Терминал аэропопта до вылета рейса:

А) Лични данни / Personal Data / Личные данные:

Име на детето/ Childs name / Имя ребенка......................................

Възраст на детето / Childs age, / Возраст........

Номер на полета/ Flight number / Номер рейса..........................

Дата на полета/ Date of Flight / Дата вылета.................

B) Детето Ви има ли някакви алергии? / Does your child have any allergies / Наличие аллергии у ребенка?

...................................................................................

C) Какви изисквания имате относно консумацията на храни и напитки на борда? Какво желаете да не консумира детето Ви? / Are there any special requirements for food and drinks on board? What would you like your child not to consume / Какие у Вас требования к еде или напиткам на борту самолета.Что именно из еды Вы не разрешаете ребенку?

...................................................................................

D) Какъв чекиран багаж има Вашето дете? (Mоля опишете броя, вида, цвета, големината, вида на опаковката и други характерни особености на багажа - например: „голям червен куфар със зелена връзка”) / What kind of checked baggage your child is going to have ? (Please describe number, kind, color, size, package type and other specific features of the baggage – For example: „big red suitcase with a green string”) / Какой багаж у Вашего ребенка? (Пожалуйста, опишите количество, вид, цвет, размер, вид упаковки или другие характерные особенности багажа – например: “большой красный чемодан с зеленой биркой”).

...................................................................................

Е) Какъв език (езици) говори Вашето дете? /What languages does your child speak? / Какими языками владеет Ваш ребенок?

...................................................................................

F) Друга важна информация. /Other important information. / Другая важная информация.

...................................................................................

2. Моля попълнете “съпровождащата декларация” преди полета и я предайте на ескортиращата стюардеса. / Please fill in theunaccompanied minor declarationand hand it to the escorting stewardess./ Пожалуйста, заполните „заявление на сопровождение “до вылета и передайте ее сопровождающей стюардессе.

3. Препоръчваме Ви лично да предадете детето си на ескортиращата стюардеса преди полет. We strongly recommend you to deliver your child personally to the escorting stewardess before the flight./ Мы рекомендуем лично передать ребенка сопровождающей стюардессе до вылета рейса.

4. Не трябва да напускате Терминала за заминаване на летището при изпращане на Вашето дете преди да е излетял самолетът! You should not leave the airport departure terminal before the aircraft’s taking off! / Вы не должны покидать Терминал аэропорта до вылета самолета!

 

 

Изпращач/ Seeing off person/ Провожающий

 

име / name / имя

мобилен телефон/mobile phone/ мобильный номер телефона

 

 

 

 

Посрещач/ Welcoming person/ Встречающий

 

име / name/ имя

мобилен телефон/mobile phone/ мобильный номер телефона

 

 

 

 

Подпис на изпращача/ Signature of the seeing off person/

Подпись провожающего:

 

 

Скачать

Отзывы, вопросы